Newsletter

 

Klauzula informacyjna, w tym o prawie cofnięcia zgody - dla osób, których dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody /art. 6 ust. 1 lit. a) RODO/

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwanego dalej także RODO, informujemy, że:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kobi Light spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Rzeszowie, ul. Boya-Żeleńskiego 25, 35-105 Rzeszów, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy, XII Wydział Gospodarczy w Rzeszowie, pod numerem KRS 0000279100, adres e-mail: sekretariat@kobi.pl, telefon: 609 753 756 (zwana dalej także: Spółką lub Administratorem).

2)      Przetwarzamy Pani/Pana dane w celu wysyłania informacji o naszych produktach, promocjach i najnowszych ofertach. Podstawą naszego działania jest dobrowolna zgoda, której może Pani/Pan udzielić podając nam Państwa adres e-mail. Zgoda może zostać przez Panią/Pana wycofana w dowolnym momencie. Możecie to Państwo zrobić klikając w link umieszczony w stopce każdego przesłanego przez nas newslettera: „jeżeli nie chcesz więcej otrzymywać naszego newslettera kliknij tutaj” lub w każdym czasie przesyłając nam takie żądanie na adres e-mail, listem lub telefonicznie). Proszę pamiętać, że wycofanie zgody odnosi skutek od chwili wycofania zgody.

3)      Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. udzielona przez Panią/Pana dobrowolna zgoda.

4)      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty realizujące dla Spółki usługę przesyłania informacji oraz obsługujące serwer pocztowy Administratora.

5)      Spółka nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do Państwa trzeciego, jednakże w przypadku takiej konieczności w przyszłości zostanie Pani/Pan o tym poinformowana/y.

6)      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania udzielonej przez Panią/Pana zgody.

7)      Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8)      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.

9)      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w postaci adresu e-mail jest dobrowolne, ale konieczne żeby przesyłać Pani/Panu informacje.